bionature@bionature.sk

Kategórie

Názory zákazníkov

Vyskúšala som zelený jačmeň a som veľmi spokojná. Dodanie bolo rýchle a jačmeň chutí výborne.

Monika z Košíc

Viac názorov

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Green Medical s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha, IČO: 02305348, IČ DPH: SK4020424331 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.bionature.sk.
Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke www.bionature.sk alebo emailom na adresu bionature@bionature.sk.

2. Ceny
Predajná cena tovaru je uvedená pri každom produkte. Táto cena je konečná a zahŕňa DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.

3. Objednávka
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke www.bionature.sk alebo emailom na adrese bionature@bionature.sk.
Podrobný postup ako postupovať pri objednávke tovaru nájdete na stránke Ako nakupovať.

4. Zľavy
Na stránke bionature.sk si zákazníci majú možnosť uplatniť nasledujúce typy zliav :
Typ zľavy Popis

Darčekové poukazy / Kupóny na zľavu Pri uplatnení darčekových poukazov a kupónov na zľavu je na objednávku poskytnutá buď percentuálna zľava alebo zľava o presne určenú sumu a to podľa typu poukazu/kupónu.

5. Storno objednávky
Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené do 15 dní na účet, z ktorého platba prišla.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

6. Dodacie lehoty
V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom náhradnom termíne dodania tovaru.

7. Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu
V prípade, že nie je stanovené inak, tovar v rámci Slovenska prostredníctvom Slovenskej pošty. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni.
Ceny dopravy pre Slovensko je 2,90€.

8. Spôsob platby
Možné spôsoby platby sú:
- dobierka (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru)
- bankový prevod (platba bankovým prevodom na náš účet)

9. Záruka
Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci ručí zákazníkovi za:
- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
- priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

10. Právo zákazníka na vrátenie tovaru
Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.bionature.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku na adresu Fábryho 34, 04022 Košice. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.
Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné vzhľadom na character výrobkov v nasledujúcich prípadoch
- tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
- tovar je mechanicky poškodený
- tovar nie je kompletný

11. Reklamačný poriadok
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Fábryho 34, 040 22 Košice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému: pri uznanej reklamácii vám bude reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

12. Alternatívny spôsob riešenia sporov
Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@bionature.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

13. Zákaznícky servis a kontakty
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na bionature@bionature.sk alebo telefonicky na čísle 0948 386 637. Pracovná doba je pondelok až piatok, 10:00-15:00.

14. Newsletter a e-maily od nás
Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o akciových ponukách, zľavách a novinkách v našom sortimente. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité obchodné informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na bionature@bionature.sk.

15. Používanie materiálov zo stránky
© 2013 Bionature s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Bionature s.r.o. zakázané.

Mapa stránky

 ________

Kontaktujte nás

 ___________

Green Medical, s.r.o., Rybná 716/24, Praha

0948 386 637

Facebook

bionature@bionature.sk

Aktuálne informácie

 ______________

Facebook

Twitter

RSS

© Copyright 2013 Green Medical, s.r.o., Všetky práva vyhradené.